ఐసిస్‌ నేత ఆల్‌ -బాగ్దాదీ హతం

ఐసిస్‌ నేత ఆల్‌ -బాగ్దాదీ హతం సిరియా: ఇస్లామిక్‌ స్టేట్‌ (ఐసిస్‌) ఉగ్రవాద సంస్థ నాయకుడు అబు బకర్‌ అల్‌ బాగ్దాదీ హతమయ్యాడు.. సిరియన అబ్జర్వేటర్‌ ఫర్‌

Read more