బ్రిటన్‌ ఆంక్షలతో భారత్‌ ఐటికి చేటు!

బ్రిటన్‌ ఆంక్షలతో భారత్‌ ఐటికి చేటు! భారతీయ వలసపౌరులపై బ్రిటిష్‌ప్రభుత్వం వీసా ఆంక్షలు కఠినతరం చేయడం వల్ల భార తీయ ఐటి కంపెనీలు వాటిలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు

Read more