ఉగాది పచ్చడే పనమౌషధం

ఈ పచ్చడిలో ప్రధానంగా వాడే వేసవిపువ్వులో ఉన్న చేదు నుంచి క్రిమిసంహారిణిగా ఉపయోగపడుతుంది.కఫవాతా పైత్యాలను హరించి .జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది.అమ్మవారు వచ్చినప్పుడు వారి వద్ద వేపమండలుంచితే వారకి ఉపశమనంగా

Read more