మూడేళ్లలో రూ.100 కోట్ల టర్నోవర్‌ లక్ష్యం

మూడేళ్లలో రూ.100 కోట్ల టర్నోవర్‌ లక్ష్యం   హైదరాబాద్‌, డిసెంబరు 28: మూడేళ్లలో రూ.100 కోట్ల టర్నోవర్‌ లక్ష్యంగా ఉడిపి రుచి కంపెనీ తన అభివృద్ధి ప్రణాళికలతో

Read more