శ్రీవారి ఉదయాస్తమాన సేవా టికెట్ల ధరను నిర్ణయించిన టీటీడీ

ఉదయాస్తమ సేవా టికెట్ ధర రూ. 1 కోటిశుక్రవారం రోజు ధర రూ. 1.5 కోట్లు తిరుమల: తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరాస్వామి వారి ఉదయాస్తమ సేవా టికెట్ల ధరను

Read more