కుక్క నోట్లో పేలిన బాంబు

నెల్లూరు: జిల్లాలోని ఉదయగిరిలో ఈరోజు ఓ కుక్క నోట్లో నాటు బాంబు పెట్టుకుని కొరకడంతో బాంబు నోట్లో పెట్టుకుని కొరకడంతో కుక్క తల పేలిపోయింది. ఈ పేలుడు

Read more