45 అసెంబ్లీ స్థానాలకు పోటీ

కమ్యూనిస్టు విప్లవకారుల సమైక్యతా కేంద్రం హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ రాష్ట్ర అసెంబ్లీకి జరుగబోతున్న ఎన్నికల్లో భారత కమ్యూనిస్టు వప్లవకారుల సమైక్యతా కేంద్రం (మార్క్సిస్టు-లెనినిస్టు) (యుసిసిఆర్‌ఐ (ఎంఎల్‌) ప్రకటించింది. ఈ

Read more