ప్రపంచ ఆర్థిక సదస్సులో ఉబెర్‌ ఎక్ఛేంజ్‌ ఫైనలిస్టుల ప్రకటన

హైదరాబాద్‌: హైదరాబాద్‌లో జరుగుతున్న ప్రపంచ ఆర్థిక సదస్సులో ఉబెర్‌ ఎక్ఛేంజ్‌ ఫైనలిస్టులను ఆ సంస్థ బుధవారం ప్రకటించింది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా 10స్టార్టప్‌లు అన్ని ఖర్చులు సంస్థ

Read more