వ్యాధుల రకాలు- నివారణ

ఆరోగ్యం- జాగ్రత్తలు కరోనా మహమ్మారి ప్రపంచాన్ని అతలాకుతలం చేస్తున్నది. ఈ పరిస్థితుల్లో వ్యాధులు కూడా పెరుగుతున్నాయి. మనల్కి ఉరికిబిక్కిరి చేస్తున్న కొన్ని వ్యాధుల గురించి, వాటి నివారణ

Read more