విచిత్రమైన చేప.. రెండు నోర్లు

ఇది రెండు నోళ్లు ఉన్న చేప. దీన్ని చూసి ప్రతిఒక్కరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు.జన్యులోపాల పరంగా అదనపు కాళ్లు, చేతులు, రెండు తలలు… ఇలా లోపాలతో పుట్టిన ఎంతో మందిని,

Read more