చిన్నారుల్లో ఒత్తిడిని పెంచుతున్న టివి

చిన్నారుల్లో ఒత్తిడిని పెంచుతున్న టివి పుట్టుకతో అంగవైకల్యం, మానసిక రోగాల్తో పుట్టిన శిశువ్ఞల్ని కొంతవరకు బాగు చేయగలం కానీ నేటితరం పిల్లలు రకరకాల మానసిక రోగాలకు గురిఅవ్ఞతూ

Read more