దగాపడుతున్న పసుపు రైతు

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పసుపు రైతులు సిండికేట్ల చేతిలో దగాపడుతున్నారు. దేశంలో ఎక్కడ నుంచైనా వ్యాపారులు రైతుల ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేసేందుకు ఈనామ్‌ విధానాన్ని అవలం బిస్తున్నా క్షేత్ర

Read more