తుర్క్‌మెనిస్తాన్‌ పర్యటనలో రాష్ట్రపతి కోవింద్

ఇరు దేశాల కీలక ఒప్పందాలు! Turkmenistan: భారత రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్ కోవింద్ తాజాగా తుర్క్‌మెనిస్థాన్‌ పర్యటనలో ఉన్నారు. 3 రోజుల పర్యటన నిమిత్తం శనివారం ఇక్కడికి చేరుకున్న రాష్ట్రపతి

Read more

శునకానికి బంగారు విగ్రహం

అలబాయ్ జాతి శునకాలపై దేశాధ్యక్షుడి ప్రత్యేక అభిమానం యాష్గబట్: తుర్క్ మెనిస్థాన్ దేశాధ్యక్షుడు గుర్బంగులీ బెర్డిముఖమెదోవ్ కు శునకాలంటే ఎంతో ప్రేమ. మధ్య ఆసియా ప్రాంతానికి చెందిన

Read more