ముగిసిన కాల్పుల విరమణ

అంకారా : ఉత్తర సిరియాలో ఐదురోజుల పాటు కొనసాగిన కాల్పుల విరమణ మంగళవారం ముగిసింది. ఈ ఐదు రోజుల్లో కుర్దు తిరుగుబాటుదారులకు చెందిన 125 వాహనాలు ఉత్తరసిరియా

Read more