కాళేశ్వరంలో పైప్‌లైన్‌ బదులు టన్నెల్‌!

హైదరాబాద్‌: కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో ఇంజనీర్లు తాజా ప్రతిపాదన చేశారు. మూడో టిఎంసి నీటి సరఫరా కోసం ముందుగా పైప్‌లైన్‌ వేద్దామని అనుకున్నారు. కాని ఇప్పుడు పైప్‌లైన్‌ స్థానంలో

Read more