క్షయ నిరోధానికి మరిన్ని చర్యలు

నేడు ప్రపంచ క్షయవ్యాధి నివారణ దినం కరోనా, సార్స్‌, స్వైన్‌ఫ్లూ, క్షయ ఇవన్నీ శ్వాసకోశ సంబంధ అంటువ్యాధులే. అయితే కరోనా, సార్స్‌, స్వైన్‌ఫ్లూ, ఉప్పె నలా విరుచుకుపడేవయితే,

Read more