జీయంగార్లకు ఇకపై భారీ వేతనం

తిరుమల: తిరుమలతిరుపతిదేవస్థానంలోపనిచేసే జీయ్యంగార్ల వేతనాలను పెంచుతూ టిటిడిబోర్డు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పెద్దజీయంగార్ల వార్షికవేతనం ప్రస్తుతం రూ.1.15 కోట్లు ఉండగా ఆ మొత్తం ఇకపై రూ.1.50 కోట్లకు

Read more