భక్తుల రద్దీ సాధారణం

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా ఉంది. శ్రీవారి దర్శనానికి 2 కంపార్ట్‌మెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 3 గంటలు, శ్రీవారి ప్రత్యేక

Read more

భక్తుల రద్దీ సాధారణం

తిరుమలలో నేడు భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా ఉంది. స్వామివారి దర్శనం కోసం భక్తులు 12 కంపార్ట్ మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు. స్వామి వారి సర్వ దర్శనానికి ఐద

Read more

భక్తుల రద్దీ

భక్తుల రద్దీ తిరుమల: శ్రీవారి ఆలయంలో గురువారం ఉదయం భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది.. స్వామివారి దర్శనం కోసం 14 కంపార్ట్‌మెంటుల్లో భక్తులు వేచిఉన్నారు. సర్వదర్శనానికి 6 గంటలు,

Read more

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణం

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణం తిరుమల: తిరుమల స్వావారి ఆలయంలో సోమవారం భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా ఉంది.. శ్రీవారి దర్శనం కోసం 2 కంపార్టుమెంటుల్లో భక్తులు వేచిఉన్నారు.

Read more