భక్తుల రద్దీ సాధారణం

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా ఉంది. శ్రీవారి దర్శనం కోసం 11 కంపార్ట్‌మెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 6 గంటల సమయం, శ్రీవారి ప్రత్యేక

Read more

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. శ్రీవారి దర్శనానికి 21 కంపార్ట్‌మెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 7 గంటలు, శ్రీవారి ప్రత్యేక ప్రవేశ

Read more

భక్తుల రద్దీ సాధారణం

భక్తుల రద్దీ సాధారణం తిరుమల: శ్రీవారి ఆలయంలో బుధవారం భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా ఉంది.. శ్రీవారి దర్శనం కోసం 4 కంపార్ట్‌మెంట్లులో భక్తులు వేచిఉన్నారు.. సర్వదర్శనానికి 4

Read more

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణం

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణం తిరుమల: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో భక్తుల రద్దీ సాధార:ణగా ఉంది. శ్రీవారి దర్శనం కోసం 15 కంపార్ట్‌మెంట్లలో భక్తులు వేచిఉన్నారు. శ్రీవారి

Read more