తిరుమల శ్రీవారికి రూ.7 కోట్ల విరాళం ఇచ్చిన భక్తుడు

తిరుమల శ్రీవారికి రూ.7 కోట్ల భారీ విరాళం ఇచ్చి తన భక్తి ని చాటుకున్నాడు తిరున‌ల్వేలికి చెందిన గోపాల బాల‌కృష్ణన్ అనే భక్తుడు. తిరుమల దేవస్థానానికి భక్తులు

Read more