ట్రిపుల్‌ తలాక్‌కు మూడేళ్ల జైలు, జరిమానా

ట్రిపుల్‌ తలాక్‌కు మూడేళ్ల జైలు, జరిమానా ముసాయిదా చట్టం రెడీ శీతాకాల సమావేశాల్లో పార్లమెంట్‌కు బిల్లు న్యూఢిల్లీ: ఇకపైముస్లిం కులాల్లో విడాకులు తీసుకునే సమయంలో ట్రిపుల్‌ తలాక్‌

Read more