సునామిలతో ద్వీపకల్పం సహవాసం!

సునామిలతో ద్వీపకల్పం సహవాసం! సునామి లాంటితీవ్రస్థాయి భూకంపాలకు నిలయంగా ఉన్న ఇండోనేసియాలో మరోసారి భూమి ప్రకోపించింది.తీవ్ర స్థాయి లో వెల్లువెత్తినప్రకంపనలు సుమారు 400 మందిని పైగా పొట్టనపెట్టుకున్నాయి.

Read more