168కి చేరిన ఇండోనేషియా మృతులు

క్యారటా: ఇండోనేషియా సునామీ విధ్వంసం సృష్టించింది. మృతుల సంఖ్య 168 కి చేరింది. 745 మంది ప్రజలు గాయపడ్డారు. దక్షిణ సుమత్రా, పశ్చిమ జావాలోని బీచ్‌ల్లో శనివారం

Read more

ఇండోనేషియాలో సునామి, 62 మంది మృతి

క్యారిటాః ఇండోనేసియా సునామీలో మృతుల సంఖ్య 62కి చేరింది. వందల సంఖ్యలో ప్రజలు గాయపడ్డారు. శనివారం రాత్రి 9.30 సమయంలో అకస్మాత్తుగా సునామీ సంభవించడంతో ప్రజలంతా ఒక్కసారిగా

Read more