15 నెలలుగా బొత్స కరెంట్ బిల్ కట్టలేదట..అందుకే కరెంట్ కట్ చేశారట

శుక్రవారం కేటీఆర్ ఏపీ లోని కరెంట్ కోతలు , రోడ్ల పరిస్థితి , నీళ్ల సరఫరా ఫై చేసిన కామెంట్స్ కు వైసీపీ నేతల నుండి వరుస

Read more