తెలంగాణ‌ స్టేట్‌ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్‌

అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్‌ అండ్‌ లెక్చరర్‌గా పనిచేయడానికి స్టేట్‌ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్‌లో అర్హత పొందాల్సి ఉంటుంది. అర్హతలు: కనీసం 55%మార్కులతో పిజి అంటే ఎంఎ, ఎమ్మెస్సి, ఎంకాం, ఎంబిఎ,

Read more