కిన్నెర మొగిలయ్యను సన్మానించడమే కాదు గొప్ప ఛాన్స్ ఇచ్చిన సజ్జనార్

ఆర్టీసీ బస్సుపై పాట పాడి వార్తల్లో నిలిచిన కిన్నెర మొగిలయ్యను ఆర్టీసీ అధికారులు సన్మానించారు. మొగిలయ్య టీఎస్ఆర్టీసీ ప్రయాణంపై పాడిన పాట వైరల్ కావడంతో బస్ భవన్

Read more