ప్రయాణికులకు వినోదాన్ని పంచుతున్న టిఎస్ఆర్టీసీ

సరికొత్త ఆలోచనలతో ..ఆఫర్లతో ప్రయాణికులను ఆకర్షిస్తున్న టిఎస్ఆర్టీసీ ..ఇప్పుడు ప్రయాణికులకు వినోదాన్ని పంచుతుంది. ‘టీఎస్‌ఆర్టీసీ రేడియో’నుఏర్పటు చేయడం మొదలుపెట్టింది. ఫైలట్‌ ప్రాజెక్టుగా హైదరాబాద్‌ సిటీలోని 9 ఆర్డీనరీ,

Read more