సిఎం నిర్ణయాలపై ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్న కార్మికులు

హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ సిఎం కెసిఆర్‌ ఆర్టీసీ కార్మికులపై వరాల వర్షాన్ని కురిపించగా, కార్మికులంతా తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ, ఇంత మంచి ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణకు ఉండటం అదృష్టమని

Read more