రాష్ట్ర చేనేత, టెక్స్‌టైల్స్‌ కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు

హైదరాబాద్‌: రాష్ట్ర చేనేత, పవర్‌లూమ్‌, టెక్స్‌టైల్స్‌ కార్పొరేషన్లను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ మూడు రంగాలకు ప్రభుత్వం అత్యధిక

Read more