టీ విరామం కోసం పది నిముషాలు వాయిదా

అసెంబ్లీ పది నిముషాలు వాయిదా పడింది. ప్రశ్నోత్తరాల సమయం, జీరో అవర్ పూర్తయిన అనంతరం స్పీకర్ టీ విరామం కోసం అసెంబ్లీని పది నిముషాలు వాయిదా వేశారు.

Read more