నష్టాల బాటలో ఆర్టీసి ప్రయాణం

నష్టాల బాటలో ఆర్టీసి ప్రయాణం తలంగాణ రోడ్డు రవాణా సంస్థ ఆర్థిక సంక్షోభంలో కొట్టుమిట్టాడుతోంది. బస్సు చక్రం ప్రజాప్రగతికి చిహ్నం అంటూ ప్రజలకు రవాణా సౌకర్యాలు కల్పించడమే

Read more