700 గురుకుల పాఠశాలలు

700 గురుకుల పాఠశాలలు హైదరాబాద్‌: తెలంగాణలో వచ్చేఏడాదికల్లా 700 గురుకుల పాఠశాలలను ఏర్పాటు చేస్తామని డిప్యూటీ సిఎం కడియం శ్రీహరి అనానరు. బుధవారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు.

Read more