నీటివాటాపై సూటిపోరు

నీటివాటాపై సూటిపోరు కృష్ణా, గోదావరిలో న్యాయంగా దక్కాల్సిన నీటికోసం కదులుతున్న ప్రభుత్వం కృష్ణాలో 575 టిఎంసిలకు డిమాండ్‌ ఎపిలోని ‘పట్టిసీమపై కేంద్రానికి ఫిర్యాదు నేడు ఢిల్లీలో కృష్ణా

Read more