నల్గొండ ఇక 3 మూడు జిల్లాలు

నల్గొండ ఇక 3 మూడు జిల్లాలు తెలంగాణలో జిల్లా పునర్వవస్థీకరణలో భాగంగా నల్గొండ ఇక 3 జిల్లాలుగా ఉండనుంది.. నల్గొండ, యాదాద్రి, సూర్యాపేట జిల్లాలగా చేస్తూ ముఖ్యమంత్రి

Read more