కడదాకా తెలంగాణ వ్యతిరేక శక్తులపై పోరాటం

కడదాకా తెలంగాణ వ్యతిరేక శక్తులపై పోరాటం వరంగల్‌: తన చివరి రక్తం బొట్టువరకుఊ తెలంగాణ వ్యతిరేక శక్తులపైపోరాడతానని తెలంగాణ సిఎం కెసిఆర్‌ అన్నారు. గురువారంరాత్రి ఇక్కడ జరిగిన

Read more