మాస్క్ ధరించాలా ? వద్దా? అనేది మీ ఇష్టం: డీహెచ్ శ్రీనివాసరావు

జనసమూహంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రం మాస్క్ ధరించాలి ..తెలంగాణ హెల్త్ డైరెక్టర్ హైదరాబాద్ : కోవిడ్ ఆంక్షలను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎత్తివేసిందని తెలంగాణ హెల్త్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ శ్రీనివాసరావు

Read more