కేటాయింపులు ఘనం, అరకొర వ్యయం

కేటాయింపులు ఘనం, అరకొర వ్యయం కోనేటి రంగయ్య / హైదరాబాద్‌ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బడ్జెట్‌ ప్రతిపాదనలకు వ్యయా నికి పొంతనకుదరడంలేదు. ముఖ్యంగా ప్రాధాన్యతా రంగాల్లో వ్యయం ఆశించిన

Read more