తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు

తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు చిన్న సినిమాలకు ప్రత్యేకంగా 5వ షోని ప్రకటించిన తెలంగాణప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలని తెలంగాణ ఫిలిం ఛాంబర్‌ అధ్యక్షుడు ప్రతాని రామకృష్ణగౌడ్‌, అన్నారు.. మంత్రి తలసాని

Read more