విద్యార్థులకు హెల్త్‌ కార్డులు

విద్యార్థులకు హెల్త్‌ కార్డులు జులై నుంచి ఆరోగ్య పరీక్షలు అమలు 6నెలల్లో పూర్తి విద్యార్థినులకు ఆరోగ్య సంరక్షణపై అవగాహన తరగతులు, మహిళా టీచర్లకు శిక్షణ హెల్త్‌ కిట్స్‌

Read more