కలెక్టర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌

కలెక్టర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ సిఎస్‌ రాజీవ్‌శర్మ ఇవాళ కలెక్టర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌్‌ నిర్వహిస్తారు. కొత్త జిల్లాల్లో పాలనపై ఈ కాన్ఫరెన్స్‌లో చర్చిస్తారు.

Read more