సీఎస్ తో అమెరికా కాన్సుల్ జనరల్ భేటీ

Hyderabad: తెలంగాణ సీఎస్ ఎస్కే జోషిని అమెరికా కాన్సుల్ జనరల్ జోయర్ రీఫ్ మ్యాన్ కలిశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పలు అంశాలపై సీఎస్ తో అమెరికా కాన్సుల్

Read more