సిఎంల ఇష్టాయిష్టాల పీటముడిలో ‘డిజిపి’లు

సిఎంల ఇష్టాయిష్టాల పీటముడిలో ‘డిజిపి’లు పోలీసుశాఖలో డిజిపి పదవి అత్యున్నతమైనది. కొన్ని వేలమంది పోలీసుఅధికారులు, సిబ్బందికి ‘బాస్‌ అనేక మంది ఐపిఎస్‌ అధికారులు ఆయన ఆదేశాల మేరకు

Read more