కౌన్సిల్‌ సమావేశం

కౌన్సిల్‌ సమావేశం పలు సంతాప తీర్మానాలు హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ శాసనమండలి సమావేశాలు గురువారం ఉదయం 11గంటలకు ప్రారంభం అయ్యాయి. సమావేశం ప్రారంభం కాగానే అపద్దర్మ ముఖ్యమంత్రి హోదాలో

Read more