ఆర్థిక విధానాలపై ఆత్మపరిశీలన అవసరం

జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తీవ్ర మైన ఆర్థికమాంద్యం కొనసాగుతున్న ఈ తరుణంలో ప్రవేశపెడుతున్న తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన బడ్జెట్లో ఎలాంటి కోతలుం టాయో? సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఎంతవరకు

Read more