పల్లెకు పచ్చల హారం… ఇక పల్లె పల్లెనా పచ్చదనమే!

పల్లెకు పచ్చల హారం… ఇక పల్లె పల్లెనా పచ్చదనమే! వనాలు పెంచితేనే వర్షాలు కురుస్తాయన్న లక్ష్యంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ కార్యక్ర మాన్ని ప్రతి ఏటా పండు

Read more