ఇంటర్మీడియట్‌ పరీక్ష ఫీజు గడువు పెంపు

హైదరాబాద్‌: ఇంటర్మీడియట్‌ పరీక్ష ఫీజు చెల్లింపునకు గడువును పొడిగించింది తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్‌ బోర్డు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల 25తేదీ వరకు ఇంటర్మీడియట్‌ పరీక్ష ఫీజు గడువును పొడిగిస్తూ

Read more