శాసనసభ నిరవధిక వాయిదా

Hyderabad: తెలంగాణ శాసనసభ నిరవధిక వాయిదా పడింది. మొత్తం 5 బిల్లులకు తెలంగాణ శాసనసభ ఆమోదం తెలిపింది. తెలంగాణ మున్సిపల చట్టం 2019కు శాసనసభ ఆమోదం తెలిపింది.

Read more