ద్రవ్య వినిమయ బిల్లుకు ఆమోదం

Hyderabad: ద్రవ్య వినిమయ బిల్లుకు తెలంగాణ అసెంబ్లి ఆమోదం తెలిపింది. ఉదయం శాసనసభ ప్రారంభమైన వెంటనే ప్రభుత్వం శాసనసభలో ద్రవ్య వినిమయ బిల్లును ప్రవేశపెట్టింది. ద్రవ్య వినిమయ

Read more