మంత్రులు, ఐఎఎస్‌ల మధ్య మనస్పర్ధలు!

మంత్రులు, ఐఎఎస్‌ల మధ్య మనస్పర్ధలు! హైదరాబాద్‌: సమన్వయ లోపంతో రాష్ట్రంలో పాలన కొట్టుమిట్టాడు తోంది. మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులకు మధ్య, అలాగే సచివాలయ అధికార్లు, జిల్లా అధికార్లకు మధ్య

Read more