తెలంగాణ ఉక్కు మనిషి :కొండా లక్ష్మణ్‌ బాపూజి

నేడు కొండాలక్ష్మణ్‌ బాపూజి జయంతి కొం డా లక్ష్మణ్‌ బాపూజి వెనుకబడిన వర్గాలకు భీష్మపితామహుడు. బలహీన వర్గాలకు ఆయన ఇల్లే ఆశ్రయం. ఖచ్చితత్వం, నిర్మొహమాటం ఆయన తత్వం.

Read more